Opgericht 1 maart 1966 en op 1 maart 2021 bestonden de Grösmeeierkes 55 jaar.

In 1966 wonen er in de buurt De Esch in Losser 80 militaire gezinnen, incidenteel werd er aan het carnaval in Losser meegedaan. Na het carnaval in 1966 werd in de buurt de vraag gesteld waarom doen wij niet mee met het carnaval. Gerard Huisintveld en Joy Laarhoven waren lid van de Gaffel Aöskes en actief in de Technische commissie.

Zij waren het roerend eens met de rest van de buurt dat er wat aan het carnaval gedaan moest worden en besloten actie te ondernemen en een nieuwe carnavalsvereniging op te richten in de Esch. Er werd vergaderruimte opgezocht en een oprichtingsvergadering uitgeschreven. Tijdens deze vergadering bij Café Heydeman was het animo zo groot dat er spontaan een nieuwe vereniging werd opgericht, de Grösmeeierkes werd de nieuwe naam van de vereniging. Met 82 leden werd het de grootste vereniging in Losser.

Een Grösmeeierke is een borrelglaasje zonder voet en werd door grasmaaiers gebruikt in het veld als de boer een borrel kwam schenken kon een gewoon glaasje niet blijven staan op het land, maar een grösmeeierke wel. Symboliek, een Grösmeeierke is altijd onderdeel van een feest, staat nooit op de kop en zit altijd vol met carnavalsplezier.

6 mei 1966 verzoeken de Grösmeeierkes aansluiting bij de Gaffel Aöskes.

25 mei 1966 Grösmeeierkes aan gesloten bij de Gaffel Aöskes

De meeste leden ( bij de oprichting 86) van de Grösmeeierkes zijn militairen van de Koninklijke Luchtmacht gelegerd op de vliegbasis Twenthe en wonend in Losser.

Eind 1966 stellen de Grösmeeierkes in het algemeen bestuur voor één gulden per verenigingslid per jaar als contributie aan de Gaffel Aöskes bij te dragen.

De Grösmeeierkes besluiten met een wagen en een kinderloopgroep aan de optochten in Losser, Oldenzaal en Münster mee te doen.

Gezien de enthousiaste reacties op de kinderloopgroep wordt besloten dit idee uit te bouwen, wat resulteert in de langste loopgroep uit één stuk ooit op de weg gebracht: de Rups wordt 80 meter lang, stond 1 startnummer opgesteld in de Havikstraat en dat was onze Rups

Tevens wordt het idee geboren de sleuteloverdracht meer kleur te geven en ontstaan de Gardisten van de Grösmeeierkes met marketentster en erekanon. De gardisten hebben jaren de erewacht van de Losserse prinsen gevormd. Gaven acte de precense op het Sterrengala en oogsten veel bijval bij optredens in de regio.

In 1967 wordt de voorzitter Gerhard Huisintveld uitverkozen tot Prins Carnaval van Losser. Veel prinsen van Losser kwamen uit de gelederen van de Grösmeeierkes, Ben Kaalverink, Henk Külkamp, Johan Kienhuis, Herman Külkamp.

De Grösmeeierkes hebben veel mooie en spraakmakende wagens gebouwd, Oma`s verhuizing spreekt nu nog tot de verbeelding van vele carnavallisten.

Ruimtegebrek noopte de vereniging in de meest vreemde en erbarmelijke toestanden te bouwen, open kapschuren, oude boerderijen, afbouwen van de wagens in de open lucht.

In 1976 organiseren de Grösmeeierkes het pleingebeuren met Grösmeeierkes City, een in westernstyle opgebouwd carnavalsdorp er wordt betaald met dollarbiljetten waar Prins Henk 1 op het biljet staat waar anders een Amerikaanse president staat.

De Grösmeeierkes hebben nog tweemaal een pleingebeuren georganiseerd, met grote polyester carnavalskoppen waaruit verkocht kon worden, jammer genoeg moesten deze koppen verkocht worden ook wegens ruimtegebrek.

Om een einde aan het bouwprobleem te maken besluiten de Grösmeeierkes een eigen bouwloods te bouwen met welwillende medewerking van de fam.de Kinkelder krijgen de Grösmeeierkes een stuk bouwgrond achter het toenmalige Café de Kinkelder aan de Enschedesestraat. De Grösmeeierkes krijgen een renteloze lening van mensen die enorm begaan waren met de Grösmeeierkes om te beginnen en er komt een Romneyloods, met veel eigen inbreng en zelfwerkzaamheid wordt de loods gebouwd.

Het geleende geld moest binnen een aanvaardbare termijn terugbetaald worden dat hadden de Grösmeeierkes op zich genomen. Er werd een Tientjesloterij georganiseerd, er moesten 2000 loten aan de man worden gebracht en dat gebeurde huis aan huis van Denekamp tot aan het Dolphia.

In 1980 bieden de Grösmeeierkes de Gaffel Aöskes een voorzittershamer met ramtableau aan.

In 1986 krijgen de Gaffel Aöskes de beschikking over een stuk grond van de gemeente Losser, de grond waar romneyloods op staat krijgt een andere eigenaar en de dan gevraagde grondhuur in voor de vereniging niet meer op te brengen. In goed overleg met de Gaffel Aöskes gaan de Grösmeeierkes naar de Pol. De loods wordt aan de Gaffel Aöskes overgedragen voor 11 gulden en 11 cent. Met de voorwaarde dat de vereniging zelf de loods afbreekt en op de Pol weer opbouwt.

Door veel overplaatsingen van leden en vergrijzing daalde het ledenaantal van de Grösmeeierkes, gelukkig waren en zijn er nog altijd Grösmeeierkes die het voortouw steeds opgepakt hebben en de vereniging draaiend gehouden hebben.

Op 11 december 2003 werd er een buitengewone ledenvergadering gehouden de reden waarom de vergadering gehouden werd was verjonging, een vriendenbouwclub, De Potboon`n hadden een groot probleem met bouwruimte en de Grösmeeierkes hadden een probleem met bouwers en een vergrijzend ledenbestand. De intentie was gezamenlijk de problemen kunnen oplossen en aan een nieuwe toekomst kunnen bouwen. De leden van de Grösmeeierkes zijn bijzonder blij met de positieve instelling van de nieuwkomers.

De Grösmeeierkes stellen voor dat de naam van de Grösmeeierkes gehandhaafd zal blijven, de vergadering gaat daar unaniem mee akkoord. De leden van de Grösmeeierkes gaan unaniem akkoord met de toetreding van de leden van de Potboon`n.

Er zit gelukkig weer muziek in bij de Grösmeeierkes. De vereniging is gehuisvest in een riante bouwruimte op de Pol in Losser, het ledenaantal stijgt weer en er komen jongeren de gelederen versterken

Na de samenvoeging zijn een enthousiaste groep leden van onze vereniging aan het werk gegaan en hebben met instemming van de Gaffel Aöskes de bouwloods van onze vereniging drastisch aangepakt. Er is wekenlang gelast, getimmerd en gemetseld aan een prachtig koffieonderkomen en doelmatig plakhok, de elektrische installatie is opnieuw vakkundig en volgens de voorschriften aangelegd, de veiligheid van de bouwers stond voorop, de nooduitgangen zijn goed aangeduid. En om prettig te kunnen bouwen is er een verwarming aangelegd, zodat de bouwers onder een behaaglijke temperatuur hun carnavalshobby kunnen uitoefenen. De verbouwing hebben wij kunnen realiseren dank zij de belangeloze medewerking van bedrijven die het carnaval een goed hart toedragen, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

De Grösmeeierkes van het eerste uur zien met veel genoegen dat onze vereniging weer groeiende is, behoorlijk wat ledenaanwas en wat zo belangrijk is, dat er weer jonge carnavallisten lid worden van de Grösmeeierkes. Herinneringen aan de goede oude tijd doemen weer op, er is een periode geweest dat de Grösmeeierkes bij 111 leden een ledenstop moesten invoeren omdat wij geen ruimte meer hadden op ons carnavalsfeest.

De Grösmeeierkes bouwen weer grote wagens en zijn weer helemaal terug in het Losserse Carnavalsgebeuren.